UUTISET

25.9.2010 Kesän satoa

Kesän aikana olemme ajaneet läpi useita projekteja eri yrityksille. Tilaajina ovat olleet esimerkiksi Foreship, Suomi-veneet sekä Tekno-Marine. Suomi-veneelle teimme työpiirustukset heidän kaikista malleista ja niiden pohjalta valmistettiin uudet sisustan muotit. Lisäksi laskimme sertifiointia varten rungon kelluttavien osien tilavuudet ja laskimme veneiden painot.


1.9.2010 Veneen vaurioalueen mittaus ja mallinnus

Suoritimme Kotka Yacht Storella sijaitsevan veneen vaurioalueen 3D-mittauksen. Tulosten pohjalta teimme mallin, jonka perusteella pystyimme analysoimaan rungon suoruutta ja muotoa verrattuna alkuperäisiin piirustuksiin. Suoritettujen mittausten perustella mallinsimme muotin, jonka avulla veneen vaurioalue oli helpompi korjata.


25.5.2010 Sisustussuunnittelua

Veneilykauden lähetessä olemme toteuttaneet 38 jalkaiseen purjeveneeseen sisustasuunnitelman. S&S:n suunnittelema runko on ollut sisutamattomana pidempään, ja nyt vene palautetaan asiaankuuluvaan loistoon. Asiakkaan pyynnöstä laadimme sisustan alkuperäistä pienemmälle käyttäjämäärälle, käyttäen nykypäivän pintamateriaaleja ja värejä. Näin saimme loistavalle rungolle avoimen ja modernin sisustan.


15.1.2010 Sisäkuorien suunnittelu Suomi-veneet Oy:lle

Suomi-veneet Oy:lle olemme suunnitelleet talven aikana kaksikerrosrakenteet kahteen venemalliin. Suunnittelutyön pohjaksi olemassa olevat veneen rungot 3D-mitattiin. Mittausten perusteella tehdyn 3D-mallin päälle suuniteltiin sisustat. Suunnittelu toteutettiin yhteistyössä Suomi-veneiden kanssa. Veneet nähtävillä Venemessuilla 13-21.2.2010 Suomi-veneiden osastolla 3 F 3!


5.10.2009 Markkinointikuvat Seiskari 36 -veneestä

Tekno-Marine Oy:ltä saime tehtäväksemme piirtää heidän tulevasta Seiskari 36 -venemallistaan mainoskuvat jo ennen veneen valmistumista, jotta he pääsisivät markkinoimaan venettä hyvissä ajoin. Veneestä tuotettiin täydellinen 3D-malli, josta renderöitiin ulkokuvat, sekä sisustan layout-kuva. Lisää kuvia nähtävillä referenssit osiossa.


30.9.2009 KaiTech Oy perustettu

KaiTech Oy perustettiin tarjoamaan tehokkaasti ja modernilla tavalla toteutettua venesuunnittelua. Lisäksi tuotamme 3D-malleja myös muihin tarpeisiin, kuten mainoksiin. Yrityksellä on ympärillään ammattitaitoinen henkilöverkosto, joten kauttamme saa myös nettisivujen suunnittelu- ja ohjelmointipalvelut. Kiitos kaikille yrityksen perustamista tukeneille!