3D-mittaus

Tarjoamme 3D-mittauspalvelua erityisesti venealan, mutta myös muiden alojen tarpeisiin. Mittauslaitteisto on helposti liikuteltavissa, joten mittaukset voidaan suorittaa asiaakkaan luona. Kykenemme mittaamaan monimutkaisiakin muotoja ja toteuttamaan mittausten perusteella niistä 3D-mallit. Mittausten tarkkuus riippuu kappaleiden muodoista ja koosta. Koneelle siirrettäessä mittaustarkkuus on parhaimmillaan millimetrin luokkaa.

Venealalla mittausten perusteella tehtyä 3D-mallia voidaan hyödyntää esimerkiksi aikaisempien venemallien muutostöihin ja hydrostaattisten laskelmien tekemiseen sertifiontia varten. Erilaisia käyttökohteita on runsaasti - kysy lisää!


                     Suomi-veneet 440RDL venemallin mittaukset ja mallinnus.