Yacht design

Kai Tech on mukana venesuunnitteluprojektissasi alkupalaverista aina yksityiskohtaisiin teknisiin työpiirustuksiin asti. Tarjoamme palveluita kokonaisvaltaisena projektinhallintana tai yksittäisenä suunnittelutyönä. Kaikki suunnittelu tehdään moderneilla 3D-ohjelmilla, mikä mahdollistaa perinteisten työkuvien lisäksi koneistettujen muottien tekemisen, veneen toimintojen simuloinnin ja ergonomian tarkastelun. Alla esittelemme, mitä veneen suunnitteluprosessi vaatii kahvipöydässä heitetyistä ideoista valmiiksi veneeksi asti.


Konseptisuunnittelu

Konseptisuunnittelun vaiheessa käydään läpi asiakkaan toiveita ja tehdään alustavat laskelmat veneen parametreistä. Veneestä piirretään yleispiirustukset, joilla hahmotetaan asiakkaalle veneen eri ulkoasuvaihtoehtoja ja sisustaratkaisuja. Veneestä voidaan tehdä tarvittaessa myös valokuvamaisempia 3D-renderöintejä helpottamaan valintaa.

Rungon ja kansirakenteiden suunnittelu

Konseptisuunnittelun tuloksena päätettyjen parametrien perusteella alamme suunnitella veneen rungonmuotoja, sekä vaatimusten mukaisia ohjainpintoja. Lisäksi arvioimme veneen kulkuvastuksen ja tehon tarpeen. Suunnitellessamme kansirakenteita otamme huomioon veneen käyttötarkoituksen ja olosuhteet, joissa venettä tullaan pääasiallisesti käyttämään. Simuloimme veneen kansitoiminnot niin, että kaikki kannella toimiminen ja liikkuminen on helppoa ja turvallista.

Hydrostaattiset laskelmat

Veneen tärkein ominaisuus on pinnalla pysyminen, ja tämän varmistamiseksi teemme tarkat ja luotettavat laskelmat veneen kelluvuudesta ja vakavuudesta. Tarkan mallin ja painolaskelman avulla saamme selville veneen vesilinjat eri kuomitustilanteissa. Käytössämme olevilla ohjelmilla pystymme myös tekemään vakavuustarkastelun ja kokeilemaan erilaisten käyttötilanteiden aiheuttamat riskit sekä tekemään muutokset suunnitelmiin ajoissa.

Rakennesuunnittelu

Veneen käyttötarkoituksen ja aikaisemmissa suunnittelun vaiheissa saatujen arvojen perusteelllä lähdemme laskemaan vaadittavia rakenteita. Rakenteita suunniteltaessa otamme huomioon standardien vaatimukset.

Sisustansuunnittelu

Sisustaa suunniteltaessa kuuntelemme asiakkaan tarpeita sekä huomioimme veneen käyttötarkoituksen. Tietyntyyppiset veneet vaativat omat ratkaisunsa toimiakseen, ja myös standardit tulee ottaa huomioon. Teemme tarvittaessa sisustasta yksityiskohtaiset piirustukset ja kokoonpanokuvat.

Visualisointi

Suunnittelun edetessä asiakkaalle voidaan tehdä valokuvamaisia kuvia veneestä ja välivaiheista. Näiden kuvien avulla asiakkaan on helpompi hahmottaa, miltä vene näyttää valmiina ja tehdä muutosehdotuksia näkemänsä perusteella. Kun suunnitteluprosessi on saatu valmiiksi ja vene on menossa tuotantoon, voidaan markkinointi jo aloittaa. 3D-mallista voimme valmistaa mainoksiin sopivat kuvat.